víno

Obchodní podmínky

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Objednáním zboží kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a další dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
b) Při objednání zboží si kupující vybere položky nabízené v internetovém obchodě. Zboží vloží do elektronického košíku. V následující sekci zvolí dopravní a platební podmínky, dále řádně vyplní dodací a fakturační údaje.  Před odesláním objednávky si kupující zkontroluje veškeré údaje na obrazovce „rekapitulace objednávky“ a stisknutím tlačítka „dokončit objednávku“ odešle objednávku prodávajícímu. Elektronická objednávka kupujícího se považuje za návrh kupní smlouvy. Kupujícímu je zaslán automaticky e-mail s potvrzením registrace jeho objednávky. Tato zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že prodávající obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Notifikace objednávky probíhá pouze v pracovní dny od 8:00 - 16:00

c) V následujících dnech obdrží kupující další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka prodávajícím potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které prodávající potvrdí objednávku kupujícímu po té, co zaslal kupujícímu e-mailovou zprávu o registraci a jeho evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky - návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Veškeré zboží, které je prezentováno v tomto internetovém obchodě, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

d) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy (konec doprodeje, výrazná změna ceny zboží, dlouhodobá nedostupnost, aktualizace produktové řady …)
e) Cena, která se objeví ve formuláři „rekapitulace objednávky“, před jejím potvrzením kupujícím, je uvedena včetně všech daní a poplatků, které jsou dle znění platných zákonů k ceně připočítány (recyklační a autorský poplatek).
f) V internetovém obchodě jsou obsaženy veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezují platné zákony, především občanský zákoník.
g) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, za podmínky zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
h) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.flamy.com, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.
i) Zboží je přepravní službou rozesíláno výhradně jen v rámci ČR. Náklady na dopravné a případnou dobírku jsou účtovány dle následujících sazeb (bez dph/s dph):
Osobní odběr (Pardubice, Ostrava)            0,-   /        0,-
Pošta (jen do 5 kg)                              150,-  /    181,50
PPL, 24h, (0 - 12 kg)                             60,-   /     72,60
PPL, 24h, (13 - 50 kg)                          100,-   /    121,-
Dobírka                                                40,-   /     48,40
Platba předem                                        0,-   /        0,-
Hotově (Pardubice, Ostrava)                     0,-   /       0,-

j) Informační povinnost poplatníka pro evidované tržby(§ 25 ZoET): Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


II. Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu Flamy.com a právním řádem platným v ČR.
b) Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech, jejichž seznam je uveden na stránkách www.canon.cz, případně Vám kontakt bude sdělen na dotaz, urychlíte tak průběh reklamace.
c) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení s veškerým příslušenstvím a doklady, které prokazují uzavření kupní smlouvy.
d) Zboží na reklamaci posílejte v nejlépe v původním obalu. Nemáte-li původní obal, zabalte zboží takovým způsobem, který ho dostatečně ochrání při jeho přepravě. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

III. Práva a povinnosti prodávajícího


a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Termín vyskladnění objednávky bude kupujícímu potvrzen po převzetí zboží přepravní službou. Zásilka zboží bude obsahovat daňový doklad a záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu pouze daňový doklad .
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající i kupující mají právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit až do okamžiku dodání zboží, které je předmětem dané kupní smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li kupující či prodávající v souladu s výše uvedeným od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně.

IV. Práva a povinnosti kupujícího


a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.
e) Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách). Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Vracené zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese kupující. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem (nebo složenkou na adresu kupujícího) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
f) V  případě,  že  věc  při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující spotřebitel právo na to,  aby  prodávající  bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího  kupní  smlouvě,  a  to  podle  požadavku kupujícího spotřebitele buď  výměnou  věci,  nebo  její  opravou;  není-li takový postup možný, může   spotřebitel  požadovat  přiměřenou  slevu  z  ceny  věci  nebo  od smlouvy   odstoupit.  To  neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s  kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

g) V případě, že dojde ke sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, může spotřebitel také využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V tomto případě by měl kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, tedy Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel zvřejněných na jejich. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na této adrese České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

V. Závěrečná ustanovení


a) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Flamy.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Flamy Pardubice a.s. se sídlem Praha, Mařatkova 916/6, IČ 64259714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6648  (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“, „zákazník“ nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění, pak dále i  „spotřebitel“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.
b) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
c) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Flamy.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 9. listopadu 2020

Nákupní košík

0 Kč
0 položek

3Y-2016

Aktuality

Pracoviště budoucnosti

Pracoviště budoucnosti

Jak najít pracoviště budoucnosti ? - Návod pro Vás

Promo: 3 letá záruka

Promo: 3 letá záruka

Kupte si vybraný produkt z řad tiskáren a skenerů MAXIFY, i-SENSYS, imageRUNNER a imageFORMULA v době do 30. června 2021 a díky naší tříleté propagační záruce můžete být bez obav.

 

Kopírka hledá kancelář

Kopírka hledá kancelář

První ročník projektu Kopírka hledá kancelář nabídl dobročinným organizacím možnost získat čtyři multifunkční zařízení značky Canon. Vybrány byly neziskovky, kterým dar pomůže usnadnit provoz jejich kanceláře a tím také naplňovat jejich poslání. Za projektem, který po svém prvním ročníku plánuje svou další budoucnost, stojí společnost Canon CZ a mezi jejími partnery z oblasti tiskových služeb a správy informací také Flamy Pardubice.

 

 

Zaregistrujte se a získejte 2% slevu

Každý koncový zákazník s registrací obdrží při nákupu na našem webu automaticky slevu 2% na první i další nákupy

Produktové novinky

Canon imagePROGRAF PRO-4100S

Canon imagePROGRAF PRO-4100S

44" (B0), produkční plotr, 8mi inkoust, včetně stolku

Canon inkoust PFI-120 Black, Setup

Canon inkoust PFI-120 Black, Setup

Inkoustová náplň černá pro iPF TM200/TM205/TM300/TM305, 90 ml
pigment

Canon i-SENSYS LBP631Cw

Canon i-SENSYS LBP631Cw

A4 barevná tiskárna, laser, 18col/18bw str./min, USB/LAN/Wifi, UFR, tonery CRG 067/067H, zabezpečený tisk, tisk z USB

po registraci 3-letá promo záruka

nástupce oblíbeného modelu LBP621Cw (pozor ! - jiný spotřební materiál)

imageRUNNER Advance DX C257i

imageRUNNER Advance DX C257i

Formát A4, 25 kop/m mono i color, duplex, DADF, odesílací funkce, LAN/USB/WiFI, HDD 320GB, oddělený toner/válec, velký 10" LCD, 1 kazeta 550 listů, zatížení do 20k A4/měsíc
K instalaci nutno dokoupit sadu tonerů EXV-55

nástupce 256i/256i III

Canon imageRUNNER 2224 + toner EXV42

Canon imageRUNNER 2224 + toner EXV42

A3 černobílá kopírka a tiskárna, barevný skener, fax, 24 kopií/min, jednostranný tisk, do cca 6.000 A4/měsíc, připojení USB, cena vč. krytu (víka) a jednoho zásobníku na 250listů. V ceně toner EXV42.

Bonus akce

© Copyright 2016, Flamy Pardubice a.s.
Webdesign a programování MagicHouse s.r.o.